SGWRS GYDA BRYN

Yr actor Bryn Fôn sy’n chwarae rhan Tatrwm yn Gwyn. Dyma ni yn holi Bryn am y sioe: Dy feddyliau pan welais di WHITE am y tro cyntaf… GWYN – O weld pytiau… Continue reading

SGWRS GYDA RHODRI

Yr actor Rhodri Sion sy’n chwarae rhan Titrwm yn Gwyn. Dyma ni yn holi Rhodri am y sioe: Sut fyddet ti’n disgrifio GWYN mewn ychydig eiriau? Mewn ffordd swynol a hudolus mae GWYN… Continue reading

Profiad theatr cynta’ i’ch plentyn?

Ydych chi yn meddwl dod a’ch plentyn i weld sioe theatr am y tro cyntaf? Mae Bryn Fôn yn esbonio pa effaith all Gwyn gael ar eich plentyn chi: “Os na Gwyn fydd… Continue reading

Titrwm a Tatrwm yn lansio’r daith

Bryn Fôn a Rhodri Sion yn lansio Gwyn: Eisteddfod yr Urdd Dydd Sadwrn yma (31 Mai) bydd Bryn Fôn a Rhodri Sion yn lansio taith genedlaethol Gwyn, cyfieithiad Cymraeg cyntaf o ddrama arobryn… Continue reading

Geirfa / Vocabulary

  Mae’r sioe yn berffaith i ddysgwyr oherwydd mae hi’n ysgafn ar ddialog. Dyma eirfa i’ch helpu: The show is perfect for Welsh language learners because it’s light on dialogue. Here is a… Continue reading

Pecyn adnoddau creadigol

Lawrlwythwch pecyn creadigol Gwyn Rydym yn hynod o falch o’r cyfle i atgyfodi ein cynhyrchiad o Gwyn i deithio’n genedlaethol. Braint o’r mwyaf oedd cael cydweithio gyda Catherine Wheels ar sioe mor hudolus… Continue reading

Pam dod â’ch plentyn i weld Gwyn?

Dyma Rhodri a Bryn yn esbonio pam y ddyle’ chi ddod â’ch plentyn i weld Gwyn.

Lluniau ymarferion

Rhagflas o Gwyn

Gwyn yn cychwyn ar daith 30 Mai.